Om OSS PÅ TXP

Vi är den partner som vi själva hade önskat arbeta med.
Vi har genomfört, testat och upplevt det vi förmedlar. 
Därmed kan du känna dig trygg med att den kunskap vi delar med oss av bygger på erfarenhet.


Vi är fullt medvetna om era utmaningar. Det är nämligen så vår bakgrund ser ut. Vi har varit både medarbetare och ledare i tillväxt- och Challengerföretag. 

Idag arbetar vi som den tillväxtpartner vi själva ville ha vid vår sida. En partner som guidar, visar möjligheter och uppmärksammar fallgropar.  


 

medarbetare

Claes Knutson

+46 708 789129
claes@txp.se

Något av det jag uppskattar allra mest med att möta tillväxtföretag, är att fokusera på medarbetarnas lust och driv på arbetsplatsen – och att få vara med och utveckla challengerföretagens affär.

Jag har varit verksam i sexton år som konsult med fokus på tillväxt. Under flera år arbetade jag med tillväxtfrågor som konsult och partner på konsultbolaget Ahrens & Partner. I dag är jag delägare i och driver TXP som jag har grundat. Tidigare erfarenhet av snabb tillväxt har jag bland annat från mina år på Scandic Hotels.

Pia Andreasen

+46 709 434030
pia@txp.se

Något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat är att få vara med och skapa entusiasm, engagemang och intresse för genomförande-förmågan. Att se till att lusten och drivet lever på företaget, både hos ledare och medarbetare!

Jag jobbade på H&M i 24 år. Under den tiden växte företaget rejält. Alla de utmaningar som kom med expansionen gav mig ovärderliga insikter om ledarskap och medarbetarskap i tillväxtföretag. Under de senaste åren har jag delat med mig av de kunskaperna i rollen som konsult. I dag är jag delägare i TXP.

Göran Hedrén

TXP konsult Göran Hedrén
+46 70 247 62 05 
goran@txp.se

Något som verkligen engagerar mig är att få vara med och förverkliga de möjligheter som finns i Challenger-företagens unika företagskultur. Det handlar om medarbetare och ledare som tillsammans möjliggör en kultur där alla är med och fattar beslut i högt tempo, med stor rörlighet, och dagliga innovationer – vi kallar det vardagsinnovation!  

Jag har jobbat internationellt inom IKEA, som marknads- och försäljningschef på B&W-
stormarknader samt på Scandic Hotels och bokförlaget Natur & Kultur.

Liza Rudolfsson

Konsult Liza Rudolfsson
+46 70 943 40 50


Jag gillar verkligen företag som har höga ambitioner att utvecklas - de som vill utmana sig själva och sin bransch för att lösa det som andra ser som omöjligt. Min övertygelse är att man, för att klara det, behöver uppmuntra chefer och medarbetare på alla nivåer att lyfta blicken från sina vardagsuppgifter och våga ta mer initiativ.

 Jag är civilingenjör och har arbetat i 15 år med byggproduktion i Sverige och USA. När jag märkte att kundernas företag intresserade mig mer än deras byggprojekt bytte jag yrke och har nu varit konsult i 20 år. Jag har dragit igång ett antal konsultföretag tillsammans med andra, alltid på temat utveckling av företag – deras kultur och affär, ledarskap och medarbetarskap.

Robert Larsson

Konsult Robert Larsson
+46 70 825 75 05
robert@txp.se

Jag fascineras av den otroliga genomförandeförmåga som finns i tillväxtbolagen. Med den skapas nya bolag, nya produkter och nya branscher. Jag tror på ett företagsklimat där alla får möjlighet att inspireras av tillväxtbolagens prestigelöshet, innovationskraft och gemensamma passion.

evelina hennerfors

TXP konsult Evelina

evelina@txp.se 

Att skapa en snabbfotad, kreativ och nytänkande arbetsplats med hjälp av passion och tillit mellan ledare och medarbetare - det är spännande!

Jag utbildar mig till språkvetare och har tidigare arbetat med givarservice och kommunikation på en av Sveriges största insamlingsorganisationer.