Skärmklipp 2014-12-12 00.55.51

Våra tankar om tillväxt

Ett Challengerföretag skapar långsiktigt tillväxt, driver utveckling och bygger samhället

I varje människa bor det mycket mer energi och potential än vi anar. Det handlar om att frigöra och kanalisera dessa krafter i byggandet av ett företag i världsklass. 

​Att arbeta inom tillväxt- och Challengerföretag är hårt slit och tidvis blir det stökigt. En del kallar det för ett organiserat kaos. Det rekryteras, nya ska skolas in, kundstocken växer och växer. Beslut fattas – och rivs upp.  

Det är en ständig kamp om resurser. Vem är egentligen ansvarig för det ena eller det andra? Nya processer hinner ni växa ur innan de ens är satta. Det kan vara tufft och utmanande att arbeta i ett företag som alltid är på tårna– vissa dagar kan det kännas lite väl roligt, eller oroligt. 

En sann tillväxtkultur innehåller passion, lust och ett inkluderande ledarskap som bidrar till en lustfylld arbetsplats där alla får utrymme att växa. Och vem vill inte växa och göra skillnad? 

 

I varje människa bor det mycket mer energi och potential än vi anar. Slösa inte bort det!

Lust kan få oss att göra nästan vad som helst.

en stark genomförandeförmåga börjar med Lust och Passion

Genomförandeförmågan definieras av de attityder, den företagskultur, det ledarskap och det medarbetarskap som genomsyrar verksamheten. 

För att ha en stark genomförandeförmåga krävs lust och passion, som är några av våra starkaste drivkrafter. Lust kan få oss att göra nästan vad som helst. 
Vi ser tydliga tecken på lust och passion hos många av de personer som vi jobbar med: entreprenörer, företagsbyggare och andra personer i olika företag, som är besjälade av att skapa något nytt och omvälvande!

För att bygga ett företag i världsklass behövs också ramar och mål för att resan framåt ska bli tydlig. Mer om det HÄR.

Självdrivande medarbetare

Att styra ett Challengerföretag skiljer sig dramatiskt från hur det fungerar i ett traditionellt företag.

Det duger inte att chefa, med toppstyrning och ordergivning. Istället krävs det ett inkluderande ledarskap där du som ledare är med och sätter mål och agerar som en förebild, men där du avstår från att detaljstyra medarbetarna.

Motorn i ett Challengerföretag är de självdrivande medarbetarna, som själva har drivet att agera för att uppfylla företagets mål. När medarbetarna sätter sig i framsätet och styr i stället för att krypa ihop i baksätet och låta andra bestämma, då blir det en resurssmart och lustfylld arbetsplats!

Ett Challengerföretag med hög tillväxttakt och flexibla självdrivande medarbetare har betydligt bättre förutsättningar att klara sig på dagens rörliga och snabbt växlande marknader, än en organisation som är fast i gamla spelregler.

Välkommen att höra av dig. Vi berättar gärna mer om hur vi arbetar och på vilket sätt vi kan göra skillnad för ert företag!
 

Motorn i ett Challengerföretag är de självdrivande medarbetarna, som själva har drivet att agera för att uppfylla företagets mål.