Skärmklipp 2014-12-12 00.55.51

Världens enklaste styrning!

Kraften i Challengerföretag kommer från de självdrivande medarbetarna.
I stället för detaljstyrning krävs ramar och mål för att alla ska dra åt samma håll.

Svaren på VART, VAD och HUR visar vägen


VART fungerar som en stark dragkraft, så att alla alltid strävar efter att röra sig i rätt riktning. Det handlar om att hitta det som motiverar människor och får dem att göra det där extra: vart är företaget på väg?

VAD är det man bestämmer sig för att göra, vad gör ni i företaget för att komma dit?

HUR är just genomförandet av idén, hur ser attityden ut för att ni ska uppnå målen?

VART ska vi?
Det här är en del av det som ditt VART ska bidra med:
 
Varför?        
Vad är den högre meningen? Vilket syfte tjänar ditt företag?                   
Visionärt!   
Du måste kunna känna storheten i VART ni ska.

Lustfyllt.   
Ert VART ska inge lust och driv. Kittlar det i magen?                                
Långsiktigt fokus. 
Verksamhetens VART skapar ett sikte för framtiden.

Ett tydligt och gemensamt VART i hela företaget blir till en enorm kraft för alla medarbetare!
VAD handlar om vad vi behöver göra för att komma till VART.

Man kan se det som att ert VAD är det logiska svaret på frågan om vad som krävs för att ni ska komma till ert VART. Inre och yttre förutsättningar för affären, exempelvis affärsidé, strategi, fokus och förmåga att växa.

Externa skärpan
Har ni rätt fokus när det gäller kunder och kundbehov? Hur fungerar säljkraften – vad gör ni för att nå ut och hitta rätt kunder?

Interna skärpan
Hur väl fungerar styrningen och de interna processerna egentligen, underlättar eller krånglar de till det? Vad behöver standardiseras och konceptualiseras?

Multipliceringsförmågan
Finns förutsättningarna för att klara en snabb tillväxt, där affären behöver multipliceras på kort tid?
HUR gör vi för att genomföra VAD, på väg till VART?

Företagets HUR berör kultur, attityd och beteenden i ledarskapet och medarbetarskapet.

HUR handlar helt enkelt om företagets genomförandeförmåga, och det är ofta där det brister när ett företag inte når sina mål.
 
En anledning till att det brister i HUR är att företag vanligtvis ägnar betydligt mer tid och kraft åt sitt VAD, än åt sitt HUR. 

Många ledare är vana vid att bara tänka i budgetar och planer, och mer ovana att tala om attityder och beteenden.

På TXP har vi lång erfarenhet av att arbeta metodiskt med HUR-frågor: att mejsla fram, lansera och implementera dem samt att få dem att leva i vardagen. Värderingstyrning i dess rätta bemärkelse.