Skärmklipp 2014-12-12 00.55.51

txp academy
Ledarskapsutbildning

Claes Knutson, grundare av TXP

datum 2018

Pia Andreasen, konsult TXP

utbildning för ledare
i tillväxtföretag

Här är den bästa utbildningen för dig som vill få ditt bolag att växa och som är klok nog att se att du behöver träning för att växa med det!
Utbildningen behandlar ett ledarskap där ledare släpper fram självdrivande medarbetare och tränar medarbetare i att fatta kloka beslut för helheten.

Varje framgångsrikt företag har startats av en driven entreprenör. En Challenger som vill förändra världen och bygga företag i världsklass. I takt med att företaget växer ställs det allt högre krav på rekrytering, ledarskap och gemensamma mål och visioner.

Syftet med utbildningen är att bibehålla tillväxttakten och förändringsförmågan på ert företag. Genom att träna dina medarbetare i att fatta kloka beslut skapar ni självdrivande medarbetare. Träningen utvecklar dig och dina förmågor att leda och styra i tillväxt.
Vi ger dig verktyg och insikter som du kan omsätta i praktik redan första dagen!

Vi utvecklar dina metoder, din kommunikation och din retorik. Vi lär oss att hantera ledarskapets fällor och möjligheter. Vi tittar också på hur du på bästa sätt utvecklar dina relationer genom att ge instant feedback, direkt och tydlig återkoppling på beteenden. Utöver det arbetar vi med det inkluderande ledarskapet som är nyckeln till ett företag med självdrivande medarbetare som fattar kloka beslut.

Tidsåtgång: 4 dagar

 
Läs gärna mer på utbildning.se
tillväxtpartner utbildningar ledare

kontakt

Anmälan är bindande.
Frågor? Kontakta:
info@txp.se

Vi ser en start-up som ett företag med hög initiativkraft och ett väldigt driv, men med bristande disciplin. Med ökad discplin, men bibehållen initiativkraft, stärks genomförandeförmågan, tempot och tillväxten - och ni blir ett Challengerföretag! 
Är du en Challenger? Testa vår barometer och få svaret!